česky deutsch english français Srbija
Ověřený dodavatel moderních dřevostaveb 2017

Zdravě bydlet - domy spojené se Zemí


Naše standardy

Všeobecné pokyny k popisu stavby

Pro rok 2013 jsme aktualizovali stávající skladbu stěny (VS BASIC) a zvýšili izolaci fasádního systému na minimálních 100 mm. Dále jsme rozšířili nabídku skladeb stěn o skladby VS SOLID (skladby s Fermacellem, dvojité opláštění ze strany interiéru), VS CLASSIC (skladby s OSB deskami, dvojité opláštění ze strany interiéru) a VS OPEN (difúzně otevřený systém).

Stavba je realizována z celostěnových panelů na bázi dřeva (systém plošné prefabrikace). Pro provedení popsaných stavebních dílů je vedle tohoto popisu stavby směrodatná i k tomu příslušná dokumentace. Při nesrovnalostech mezi tímto popisem stavby a mezi příslušnou dokumentací je směrodatná dokumentace (fy VS DOMY a.s.).

Provedení stavby je v souladu se stavebními normami a souvisejícími předpisy platnými v době zpracování projektové dokumentace.

ADMD - Asociace dodavatelů montovaných domů
VS DOMY a.s., Štěpánská 385, 755 01 Vsetín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku