česky

Zdravě bydlet - domy spojené se Zemí


Naše kvalitní montované domy

Naše kvalitní montované domy

Chceme vám postavit rodinný dům, administrativní budovu nebo bytový dům, které vás přežijí, nikoli „levnou" stavbu. Úspora několika set tisíc korun vypadá sice na první pohled lákavě, ale časem se může změnit v noční můru. Pokud se při výběru dodavatele díváte pouze na cenu, můžete se po 10 či 15 letech probudit v domě, jehož životnost pomalu končí a jehož hypotéku jste ještě nestihli splatit. Nefunkční mobil či televizor nahradíte snadno, ale zkuste si „zahodit a vyměnit" dům. Naopak u kvalitní stavby je možnost v průběhu její dlouhé životnosti ji přizpůsobovat novým nárokům a požadavkům, které se postupně v čase objevují a to bez rozsáhlých zásahů do konstrukce.

Dříve než nás zavrhnete kvůli supervýhodné, akční a neopakovatelné nabídce levnější konkurence, doporučujeme Vám ověřit si následující:

Je váš dodavatel schopen poskytnout dostatek kvalitních a objektivních referencí?

Velmi objektivním hlediskem je množství a kvalita referencí! Pouze jedna či dvě dobré reference mohou být klamné, za těmito může být mnoho těch, kterými se nelze chlubit. Je důležité, kolik bylo realizováno staveb v celé historii společnosti a kolik z těchto staveb je nabídnuto jako reference. Referencí se rozumí: kvalita provedení, funkčnost stavby, dodržení všech termínů dle smlouvy, dodržení smluvní ceny, fungující servis atd.

Velmi důležité jsou referenční stavby obývané minimálně dva a více let!

Poskytuje váš dodavatel dostatečně dlouhou garanci na konstrukci dřevostavby?

Poskytovaná záruka na nosnou konstrukci domu je 10 let.
Sami si položte otázku, jak dlouho chcete dům užívat. Je pro vás rodinný dům spotřebním zbožím nebo investicí, která bude mít hodnotu i pro generaci vašich dětí?

Je schopen váš dodavatel garantovat kvalitu dodané dřevostavby?

Kolik domů na klíč již váš dodavatel postavil?

A u kolika z nich si nechal prověřit výslednou kvalitu stavby? Možnost nezávislé kontroly kvality stavby u firem, které nejsou členy ADMD (Asociace dodavatelů montovaných domů), nabízí např. VVÚD (výzkumný a vývojový ústav dřevařský). Prověřte si, zda dostanete za své peníze kvalitní dřevostavbu!

Má váš dodavatel některý z oborových certifikátů kvality?

Pozor, nepleťte si certifikát ISO, který je obecný a nehodnotí kvalitu dodávaného produktu, s oborovými certifikáty.  V roce 2008 jsme také jako první v republice obdrželi certifikát „Dokument národní kvality" udělovaný VVÚD. Vznik tohoto certifikátu spojeného s dohledy i na montážích před lety iniciovala ADMD a je podmínkou pro členství v ADMD. Vlastníme i certifikát ETA dle ETAG 007 a na našich panelech naleznete označení CE. Mezi základní priority naší společnosti patří důsledné dodržování relevantních legislativních a obecných požadavků a trvalé zlepšování ve všech oblastech týkajících se ochrany životního prostředí.

Je firma vašeho dodavatele dostatečně stabilní?

Naše společnost je na trhu už více než 25 let, a to je dostatečně dlouhá doba, která prověří nejen stabilitu, ale i její solidnost. Vedení společnosti se aktivně zapojuje do rozvíjení a uplatňování systému managementu kvality s orientací na plnění požadavků zákazníků a závazných předpisů.

Má Váš dodavatel vyřešen svůj konstrukční systém včetně veškerých detailů?

Tento bod souvisí s předchozím. Prestiž zmiňovaných certifikátů RAL a ETA je dána mimo jiné tím, že zkušební orgán velmi pečlivě a přísně kontroluje vyřešení a proveditelnost veškerých detailů dřevostavby (napojení parotěsných zábran, řešení detailů v „mokrých" místnostech - koupelny apod., skladby stropních konstrukcí z hlediska kročejového útlumu atd.), kvalitu a vhodnost používaných materiálů a stejné prohlídky provádí i na stavbách dozorovaných firem. Dále sleduje i systém kontroly jakosti ve firmě a zodpovědnost konkrétních osob.
Podobnou cestou se v České republice vydala i ADMD, která podnítila vznik certifikátu „Dokument národní kvality" a jejíž členové se zavázali tento certifikát získat. Spolupracujeme tedy pouze se spolehlivými dodavateli a partnery, od kterých vyžadujeme dodržování kvality dodávek.

Garantuje váš dodavatel výši ceny při jasně daném rozsahu dodávky?

Naši klienti se nemusí bát, že jim během stavby svévolně zvýšíme cenu dodávky.

Garantuje Vám totéž váš dodavatel?

Pro vrcholnou kvalitu mohou být montované domy zajištěny pouze profesionálním týmem odborníků počínaje technikem, projektantem a technologem přes odborně vedenou výrobu, zkušené profesionálně vybavené montéry a konče spolehlivě fungujícím systémem zajišťujícím ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS.
Výše uvedené body jsou hlavní příčinou cenové odlišnosti značkového dodavatele dřevostavby od cenově výhodných dodavatelů bez potřebného zázemí a technické podpory.
 

ADMD - Asociace dodavatelů montovaných domů
VS DOMY a.s., Štěpánská 385, 755 01 Vsetín | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku